where art meets youSCROLL DOWN

Portfolio

Hieronder vindt u het meeste werk van Midget onderverdeeld onder techniek. Klik op een van de onderstaande technieken om per techniek te filteren

werk in opdracht

Ook kan er in opdracht werk worden gemaakt. Dit kan met diverse technieken gedaan worden in verschillende stijlen.

Treble
Tekenen
Treble
Schilderen
Treble
Gemengde Technieken

Meet Midget

 • Fokko van Beuge (toen)
  Tekenaar & Schilder
  CV (NEDERLANDS)

  Fokko van Beuge (1948) woont en werkt in Arnhem. Hij heeft een voorliefde voor ambachtelijke figuratieve kunst, voornamelijk tekeningen en schilderijen in diverse technieken. In zijn werk staat de mens, die zich in een bepaalde - al dan niet door eigen toedoen ontstane - situatie bevindt, steeds centraal. Belangstelling voor mensen en wat hen kan overkomen, is ook herkenbaar in zijn andere loopbaan als advocaat en rechter.

  Hij verbeeldt personen en hun omgeving in een realistische stijl, waaraan een eigen draai gegeven wordt. Dit levert absurdistische gebeurtenissen in het dagelijkse leven op, waarin één of meer menselijke figuren een centrale rol spelen. Een en ander wordt vaak in een natuurlijke omgeving geplaatst. Achter de wijze waarop zowel de mensen worden afgebeeld, als de objecten rondom die mensen en de achtergrond, gaat een persoonlijke interpretatie van de gereproduceerde werkelijkheid schuil. Het is zijn oogmerk de kijker in die werkelijkheid te trekken.

  De personages worden ontleend aan indrukken die hij opdoet bij wat hij dagelijks om zich heen waarneemt, mits deze zijn creativiteit en /of zijn gevoel voor humor “kietelen”. Het resulteert in een tafereel dat een eigen boodschap aan de kijker moet overbrengen. Waar de aard van de af te beelden situatie dit met zich meebrengt, wordt overigens een bizarre, gewelddadige of erotische lading niet geschuwd. Dit alles laat onverlet, dat uiteindelijk de kijker altijd de eigen verbeelding moet gebruiken om te bepalen wat hij of zij werkelijk ziet.

  Ofschoon van Beuge van jongs af aan met tekenen en schilderen bezig is geweest, heeft hij geen formele opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd. Hij is autodidact. Gedurende zijn studententijd ( begin zeventiger jaren) is hij begonnen zijn huidige stijl te ontwikkelen. Sindsdien noemt hij deze “absurd realisme”. Zijn pseudoniem `Midget` stamt ook uit die tijd.

 • Fokko van Beuge (nu)
  Tekenaar & Schilder
  RESUME (ENGLISH)

  Fokko van Beuge (1948) lives and works in the city of Arnhem ( The Netherlands).The emphasis is on figurative art, mainly paintings and drawings in different techniques. He focuses on human beings in a certain situation, that might be (or not) of their own making. This interest in people and what happens to them has also been evident in his -other- career as barrister and judge.

  He depicts people and their surroundings in a realistic style, but always with his own little twist. Each picture deals with absurd events in daily life in which one or more human beings play a central role. The scene is often set in a natural environment. Behind the way he represents human figures, the objects around them and the background as a whole hides a personal interpretation of the reproduced reality. He aims to pull the viewer into that reality.

  The portrayed characters are based on impressions of noteworthy persons or events he observes around him in daily life, that appeal his imagination and/or his sense of humor. This results in a scene that carries its own message to the viewer. If deemed necessary the artist does not shy away from a bizarre, violent or erotic load in the picture. In the end the viewer is always left to her of his own imagination to figure out what he or she is really seeing.

  Although van Beuge has been drawing and painting since he was young, he did not attend a formal education in arts. He is self taught (autodidact). He started to develop his current style in the early seventies. Since then he calls it “absurd realism “. His pseudonym Midget also originates from this period.

VRAGEN?

Mocht u na het bekijken van de website toch nog vragen hebben of wilt iets in opdracht laten maken? Neem dan contact op via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in.

Stel een vraag
Ontmoeten?
+31 (0)6 3044 2811
info@vanbeuge.nl
Arnhem, The NetherlandsTreble